29 బ్రేకప్స్ మరియు హార్ట్ బ్రేక్ కోసం ఓదార్పునిచ్చే బైబిల్ శ్లోకాలు

ఈ పోస్ట్‌లో మీరు సంబంధాలు ముగిసిన తర్వాత విడిపోయిన మరియు విరిగిన హృదయాన్ని నయం చేసే అత్యంత సౌకర్యవంతమైన బైబిల్ శ్లోకాలను కనుగొంటారు.

నిజానికి:నేను ప్రేమించే వ్యక్తిని విడిచిపెట్టడానికి సహాయం అవసరమైనప్పుడు నేను చదివిన గ్రంథాలు ఇవి. మరియు ఈ ఆధ్యాత్మిక సలహా మీకు కూడా సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను.ప్రారంభిద్దాం.

విడిపోవడంపై లేఖనాలుద్వితీయోపదేశకాండము 31: 6

ధైర్యంగా మరియు ధైర్యంగా ఉండండి, భయపడకండి లేదా భయపడకండి: మీ దేవుడైన యెహోవా కోసం, అతను మీతో వెళ్తాడు; అతను నిన్ను విఫలం చేయడు, నిన్ను విడిచిపెట్టడు.

ప్రభువు మీకు నిరంతరం తోడుగా ఉంటాడని గుర్తుంచుకోండి - అతను మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు, నిన్ను విడిచిపెట్టడు.

కీర్తన 34:18

విరిగిపోయిన హృదయం ఉన్నవారికి ప్రభువు దగ్గరగా ఉన్నాడు; మరియు నిశ్చలమైన స్ఫూర్తితో రక్షిస్తుంది.

కీర్తన 41: 9

అవును, నా రొట్టె తిన్న నా విశ్వసనీయ స్నేహితుడు, నాకు వ్యతిరేకంగా తన మడమను ఎత్తాడు.

కీర్తన 73:26

నా మాంసం మరియు నా హృదయం క్షీణిస్తుంది: కానీ దేవుడు నా హృదయానికి బలం, మరియు నా భాగం ఎప్పటికీ.

నాకు విరిగిన హృదయం ఉన్నప్పటికీ, దేవుని సహాయం ద్వారా నా హృదయం బలాన్ని పొందుతుంది.

కీర్తన 147: 3

అతను విరిగిన హృదయాన్ని నయం చేస్తాడు మరియు వారి గాయాలను కట్టివేస్తాడు.

సామెతలు 3: 5-6

నీ పూర్ణహృదయంతో ప్రభువును నమ్మండి; మరియు మీ స్వంత అవగాహనకు మొగ్గు చూపవద్దు. నీ మార్గములన్నిటిలో అతనిని గుర్తించుము, అతడు నీ మార్గములను నిర్దేశించును.

విడిపోయిన తర్వాత, మీరు ఏమి చేయాలో మీకు అర్థం లేనప్పుడు, సరైన మార్గం దాని గురించి ప్రార్థించడం మరియు దేవుడు మీ దశలను మార్గనిర్దేశం చేయడం. మీరు దేవునిపై విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే, ఉత్తమమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు.సామెతలు 3: 15-16

ఆమె మాణిక్యాల కంటే విలువైనది: మరియు మీరు కోరుకునే అన్ని విషయాలను ఆమెతో పోల్చకూడదు. రోజుల పొడవు ఆమె కుడి చేతిలో ఉంది; మరియు ఆమె ఎడమ చేతిలో సంపద మరియు గౌరవం.

యెషయా 9: 2

చీకటిలో నడిచిన ప్రజలు గొప్ప కాంతిని చూశారు: మరణం యొక్క నీడ భూమిలో నివసించే వారు, వారిపై వెలుగు ప్రకాశించారు.

యెషయా 41:10

నువ్వు భయపడకు; నేను నీతో ఉన్నాను: నిరాశపడకు; ఎందుకంటే నేను నీ దేవుడిని: నేను నిన్ను బలపరుస్తాను; అవును, నేను నీకు సహాయం చేస్తాను; అవును, నా నీతి యొక్క కుడి చేతితో నేను నిన్ను నిలబెడతాను.

యెషయా 43: 1-4

కానీ ఇప్పుడు, యాకోబు, నిన్ను సృష్టించిన ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు, ఓ ఇజ్రాయెల్, భయపడకు: నేను నిన్ను విమోచించాను, నిన్ను నీ పేరుతో పిలిచాను; నువ్వు నావి. నీళ్లు దాటినప్పుడు, నేను నీతో ఉంటాను; మరియు నదుల గుండా అవి నిండా ప్రవహించవు: మీరు అగ్ని గుండా నడిచినప్పుడు, మీరు కాలిపోరు; నిప్పు కూడా నిప్పు రాల్చదు. నేను మీ దేవుడైన ప్రభువు, ఇజ్రాయెల్ పవిత్రుడు, మీ రక్షకుడు: నేను మీ విమోచన క్రయధనం కోసం ఈజిప్టును ఇచ్చాను, ఇథియోపియా మరియు సెబా మీ కోసం. మీరు నా దృష్టిలో విలువైనవారు కాబట్టి, మీరు గౌరవప్రదంగా ఉన్నారు మరియు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను: అందువల్ల నేను నీ కోసం మనుషులను, నీ జీవితానికి మనుషులను ఇస్తాను.

యెషయా 66: 2

ఆ పనులన్నీ నా చేతితో చేయబడ్డాయి, మరియు అన్నీ జరిగిపోయాయి, ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు: కానీ ఈ మనిషిని నేను పేదవాడిని మరియు నిరాశపరిచే ఆత్మను చూస్తాను, నా మాటకు వణికిపోతాను.

యిర్మియా 29:11

మీకు ఆశించిన ముగింపును ఇవ్వడానికి, చెడు గురించి కాకుండా, శాంతి గురించి ఆలోచించే మీ గురించి నేను ఆలోచించే ఆలోచనలు నాకు తెలుసు.

మత్తయి 10:14

మరియు ఎవరైనా మిమ్మల్ని స్వీకరించరు లేదా మీ మాటలు వినరు, మీరు ఆ ఇల్లు లేదా నగరం నుండి బయలుదేరినప్పుడు, మీ పాదాల ధూళిని కదిలించండి.

మత్తయి 11: 28-30

శ్రమించి భారమైన వారందరూ నా దగ్గరకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను. నా కాడిని మీపైకి తీసుకొని, నా గురించి నేర్చుకోండి; ఎందుకంటే నేను వినయపూర్వకంగా మరియు నిక్కచ్చిగా ఉన్నాను: మరియు మీరు మీ ఆత్మలకు విశ్రాంతిని పొందుతారు. నా కాడి సులభం, మరియు నా భారం తేలికగా ఉంటుంది.

మత్తయి 13:15

ఈ ప్రజల హృదయం స్థూలంగా వ్యాప్తి చెందింది, మరియు వారి చెవులు వినికిడి మందంగా ఉన్నాయి మరియు వారి కళ్ళు మూసుకున్నాయి; ఎప్పుడైనా వారు తమ కళ్ళతో చూడాలి మరియు చెవులతో వినాలి, మరియు వారి హృదయంతో అర్థం చేసుకోవాలి మరియు మార్చబడాలి, మరియు నేను వారిని నయం చేయాలి.

మత్తయి 15: 8

ఈ ప్రజలు తమ నోటితో నాకు దగ్గరవుతారు, మరియు వారి పెదవులతో నన్ను గౌరవిస్తారు; కానీ వారి హృదయం నాకు దూరంగా ఉంది.

మత్తయి 21:42

యేసు వారితో ఇలా అన్నాడు, బిల్డర్‌లు తిరస్కరించిన రాయి, అదే మూలకు శిఖరం అయింది: ఇది ప్రభువు చేస్తున్న పని, మరియు ఇది మన దృష్టిలో అద్భుతంగా ఉందా?

మత్తయి 28:20

నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన అన్ని విషయాలను గమనించమని వారికి నేర్పించడం: మరియు, ఇదిగో, ప్రపంచం చివరి వరకు కూడా నేను ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉంటాను. ఆమెన్.

లూకా 4:18

లార్డ్ యొక్క ఆత్మ నాపై ఉంది, ఎందుకంటే పేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన నన్ను అభిషేకించాడు; విరిగిన హృదయాలను నయం చేయడానికి, బందీలకు విముక్తి గురించి బోధించడానికి మరియు అంధులకు చూపును పునరుద్ధరించడానికి, గాయపడిన వారిని స్వేచ్ఛగా ఉంచడానికి అతను నన్ను పంపాడు

జాన్ 12:40

అతను వారి కళ్లను గుడ్డిగా చేసి, వారి హృదయాన్ని కఠినం చేశాడు. వారు తమ కళ్ళతో చూడకూడదు, వారి హృదయంతో అర్థం చేసుకోకూడదు మరియు మార్చబడాలి, నేను వారిని నయం చేయాలి.

జాన్ 14:27

శాంతిని నేను మీతో వదిలేస్తాను, నా శాంతిని నేను మీకు ఇస్తాను: ప్రపంచం ఇచ్చినట్లు కాదు, నేను మీకు ఇస్తాను. మీ హృదయం ఆందోళన చెందవద్దు, భయపడవద్దు.

జాన్ 16:33

నాలో మీకు శాంతి కలిగేలా నేను ఈ విషయాలు మీతో మాట్లాడాను. లోకంలో మీకు శ్రమ ఉంటుంది: కానీ ధైర్యంగా ఉండండి; నేను ప్రపంచాన్ని అధిగమించాను.

రోమన్లు ​​8: 7

శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సు దేవునికి వ్యతిరేకంగా శత్రుత్వం ఉన్నందున: ఇది దేవుని చట్టానికి లోబడి ఉండదు, నిజానికి అది కూడా కాదు.

ఎఫెసీయులు 4:31

అన్ని చేదు, కోపం, కోపం, కోపము మరియు చెడు మాటలు, అన్ని దురాలోచనలతో మీ నుండి దూరంగా ఉండనివ్వండి

ఫిలిప్పీయులు 4: 6-7

దేనికీ జాగ్రత్తగా ఉండండి; అయితే ప్రార్థన మరియు ప్రార్థన ద్వారా ప్రతి విషయంలోనూ మీ అభ్యర్థనలు దేవునికి తెలియజేయండి. మరియు దేవుని శాంతి, అన్ని అవగాహనలను దాటి, క్రీస్తు యేసు ద్వారా మీ హృదయాలను మరియు మనస్సులను ఉంచుతుంది.

ఫిలిప్పీయులు 4:13

నన్ను బలపరిచే క్రీస్తు ద్వారా నేను అన్ని పనులు చేయగలను.

జేమ్స్ 4: 7

కాబట్టి దేవునికి సమర్పించండి. డెవిల్‌ని ఎదిరించు, మరియు అతను మీ నుండి పారిపోతాడు.

1 పీటర్ 5: 7

మీ శ్రద్ధ అంతా అతనిపై వేయండి; ఎందుకంటే అతను మీ కోసం శ్రద్ధ వహిస్తాడు.

1 థెస్సలొనీకయులు 5:18

ప్రతి విషయంలోనూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయండి: ఎందుకంటే క్రీస్తు యేసులో దేవుని సంకల్పం మీకు సంబంధించినది.

ప్రకటన 21: 4

మరియు దేవుడు వారి కళ్ళ నుండి అన్ని కన్నీళ్లను తుడిచివేస్తాడు; మరియు ఇకపై మరణం ఉండదు, దుorrowఖం లేదు, ఏడుపు లేదు, ఇంకా ఎక్కువ నొప్పి ఉండదు: మునుపటి విషయాలు గడిచిపోయాయి.

బ్రేకప్‌ల గురించి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది

కష్ట సమయాల్లో, ప్రశాంతమైన సమయాల్లో, గందరగోళంలో మరియు ఓదార్పులో, బైబిల్ అందిస్తుంది. మరియు దాని కంటే కూడా, ఇది మా పోరాటాలు మరియు మా సంతోషాలను చర్చిస్తుంది. మనం దిగజారినప్పుడు అది మనల్ని ఓదార్చుతుంది, మనం పైకి లేచినప్పుడు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, అన్నీ పోయినట్లు అనిపించినప్పుడు ఆశను ఇస్తుంది మరియు మనం ఒకరినొకరు మరియు ఆయనను కలిగి ఉన్నంత వరకు ఈ లోయలో మనం దానిని సాధిస్తామనే భరోసా ఇస్తుంది.

ఏ సంబంధం సంపూర్ణంగా ఉండదు మరియు విడిపోవడం ఎవరి విశ్వాసాన్ని కదిలించదు. బైబిల్ చెత్త సమయాల్లో ఆశను అందిస్తుంది మరియు ఆ కష్టాల గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉంది. వినాశనం, ఆశ కోల్పోయినప్పుడు మరియు హృదయం బాధపడుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం ఏమాత్రం తీసిపోదు.

విడిపోయిన తర్వాత విషయాలు ఎలా మెరుగ్గా ఉంటాయో చూడటం చాలా కష్టం, కానీ సరైన సలహాతో మీరు భిన్నంగా భావించడం ప్రారంభించవచ్చు.

బాధాకరమైన బ్రేక్-అప్ తర్వాత తిరిగి బౌన్స్ కావడం సులభం కాదు. మీ విశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందడం కష్టం, మరియు మీ ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచడానికి సమయం పడుతుంది.

అన్నింటికంటే, విషయాలు పని చేయడం లేదని మీరు గ్రహించే ముందు మీరు కొంతకాలం కలిసి ఉండవచ్చు. విషయాలు ముగిశాయని మీరు చివరకు అంగీకరించినప్పుడు, సంబంధాన్ని ముగించడం కంటే ముందుకు సాగే బలాన్ని కనుగొనడం చాలా కష్టం.

ఇప్పుడు నీ వంతు

మరియు ఇప్పుడు నేను మీ నుండి వినాలనుకుంటున్నాను.

ఈ బైబిల్ శ్లోకాలలో మీకు ఇష్టమైనది ఏది?

ఈ జాబితాకు నేను జోడించాల్సిన బ్రేకప్‌ల కోసం ఏదైనా ఓదార్పు గ్రంథాలు ఉన్నాయా?

ఎలాగైనా, ప్రస్తుతం దిగువ వ్యాఖ్యను ఇవ్వడం ద్వారా నాకు తెలియజేయండి.

p.s. మీ ప్రేమ జీవితానికి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?

ఆసక్తికరమైన కథనాలు