అమెరికన్ ఫాక్స్హౌండ్

అమెరికన్ ఫాక్స్హౌండ్ సైంటిఫిక్ వర్గీకరణ

రాజ్యం
జంతువు
ఫైలం
చోర్డాటా
తరగతి
క్షీరదం
ఆర్డర్
కార్నివోరా
కుటుంబం
కానిడే
జాతి
కానిస్
శాస్త్రీయ నామం
కానిస్ లూపస్

అమెరికన్ ఫాక్స్హౌండ్ పరిరక్షణ స్థితి:

పేర్కొనబడలేదు

అమెరికన్ ఫాక్స్హౌండ్ స్థానం:

ఉత్తర అమెరికా

అమెరికన్ ఫాక్స్హౌండ్ వాస్తవాలు

విలక్షణమైన లక్షణం
పొడవాటి కాళ్ళు మరియు వెడల్పు, చదునైన చెవులు
స్వభావం
తీపి, దయ మరియు నమ్మకమైన
శిక్షణ
మధ్యస్థం
ఆహారం
ఓమ్నివోర్
సగటు లిట్టర్ సైజు
7
టైప్ చేయండి
హౌండ్
సాధారణ పేరు
అమెరికన్ ఫాక్స్హౌండ్
నినాదం
తీపి, దయ, నమ్మకమైన మరియు చాలా ప్రేమగల!
సమూహం
కుక్క

అమెరికన్ ఫాక్స్హౌండ్ భౌతిక లక్షణాలు

రంగు
  • నలుపు
  • తెలుపు
  • కాబట్టి
చర్మ రకం
జుట్టు

ఆసక్తికరమైన కథనాలు