సర్కస్‌లలో అన్యదేశ జంతువుల వాడకాన్ని నిషేధించండి

సర్కస్‌లలో ప్రదర్శన చేయవలసి వచ్చిన జంతువులు క్రూరత్వ జీవితాన్ని గడుపుతాయి. వారు అసహజమైన, ఇరుకైన పరిస్థితులలో ఉంచబడతారు, తరచూ కొట్టబడతారు మరియు శిక్షించబడతారు మరియు శారీరక మరియు మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. సర్కస్‌లలో జంతువుల వాడకాన్ని అంతం చేయడానికి పిటిషన్‌పై సంతకం చేయండి.

ఏనుగుఇప్పుడే చర్య తీసుకోండి!

సర్కస్‌లలో ప్రదర్శన చేయవలసి వచ్చిన జంతువులు క్రూరత్వ జీవితాన్ని గడుపుతాయి. వారు అసహజమైన, ఇరుకైన పరిస్థితులలో ఉంచబడతారు, తరచూ కొట్టబడతారు మరియు శిక్షించబడతారు మరియు శారీరక మరియు మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు.2017 లో, న్యూయార్క్ మరియు ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రాలు సర్కస్‌లలో ఏనుగుల వాడకాన్ని నిషేధించాలని ఎంచుకున్నాయి. ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు మరియు మిగిలిన అమెరికా మరియు ప్రపంచం అనుసరించాల్సిన ఒకటి. కానీ, బోనులకే పరిమితం చేయబడిన మరియు లాభం కోసం ప్రదర్శించాల్సిన ఇతర అన్యదేశ జంతువులను విడిపించడానికి ఇంకా చాలా ఉంది.

ఆశ ఉంది, కానీ జంతువులకు మీ సహాయం కావాలి. సింహాలు, పులులు మరియు ఎలుగుబంట్లు సహా అన్ని అన్యదేశ జంతువులను చేర్చడానికి సర్కస్ బిల్లు పునర్విమర్శలో ఉంది. అంగీకరించినట్లయితే అన్యదేశ జంతువులతో సర్కస్ న్యూజెర్సీ రాష్ట్రంలో పనిచేయదు. పిటిషన్‌పై సంతకం చేసి, ఇప్పుడు మీ మద్దతును చూపండి.భాగస్వామ్యం చేయండి భాగస్వామ్యం చేయండి

ఆసక్తికరమైన కథనాలు